Czesław HOC : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt