Paraskevas AVGERINOS : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grekland)

Vice ordförande 

 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegationen för förbindelserna med Cypern
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med Cypern
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering

Ledamot 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Cypern

Suppleant 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd