Paraskevas AVGERINOS : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Socialistgruppen - Ledamot
 • 21-04-1993 / 25-10-1993 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grekland)

Ordförande 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Jugoslavien
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Jugoslavien
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med republikerna i f.d. Jugoslavien
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med republikerna i f.d. Jugoslavien

Vice talman 

 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Europaparlamentet
 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Europaparlamentets presidium

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för institutionella frågor
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Delegationen för förbindelserna med Jugoslavien
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för utrikes- och säkerhetsfrågor
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för politiska frågor
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för institutionella frågor
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Kanada