José María ALVAREZ DE EULATE PEÑARANDA : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-01-1986 / 05-04-1987 : Gruppen Europeiska demokrater - Ledamot
 • 06-04-1987 / 05-07-1987 : Gruppen Europeiska demokrater - Ledamot av presidiet
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Gruppen Europeiska demokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Coalición Popular (Spanien)
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Spanien)

Ledamot 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med länderna i norra Europa och Nordiska rådet
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Östeuropa - grupp 2
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering

Suppleant 

 • 18-02-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik