Rui Manuel ALMEIDA MENDES : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1986 / 05-04-1987 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Vice ordförande
  • 06-04-1987 / 13-09-1987 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Social Democrata (Portugal)

Vice ordförande 

  • 23-04-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för politiska frågor
  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Utskottet för politiska frågor

Ledamot 

  • 16-01-1986 / 23-04-1986 : Utskottet för politiska frågor
  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna (Algeriet, Marocko och Tunisien)