• Anne   ANDRÉ-LÉONARD  

Anne ANDRÉ-LÉONARD : Inlägg i plenum - 5:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Kuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  
Aceh  
- P5_CRE(2003)11-20(8)  
Laos  
- P5_CRE(2003)07-03(12)