Anne ANDRÉ-LÉONARD : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 12-11-1985 / 12-12-1985 : Liberala och demokratiska gruppen - Ledamot
 • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

 • 12-11-1985 / 24-07-1989 : Parti réformateur libéral (Belgien)

Vice ordförande 

 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Ledamot 

 • 13-11-1985 / 20-01-1987 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Suppleant 

 • 13-11-1985 / 19-02-1986 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 13-11-1985 / 20-01-1987 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
 • 20-02-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling