Anne ANDRÉ-LÉONARD : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 17-12-1991 / 18-07-1994 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti réformateur libéral (Belgien)

Ledamot 

  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna

Suppleant 

  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för kvinnors rättigheter