Anne ANDRÉ-LÉONARD : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 14-04-1996 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot
 • 15-04-1996 / 19-07-1999 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti réformateur libéral (Belgien)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 27-10-1995 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 19-01-1995 / 20-09-1995 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 27-10-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 27-10-1995 / 15-01-1997 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna och Gulfstaterna
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna och Gulfstaterna
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna och Gulfstaterna