Ivica TOLIĆ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Programmet för genomförande av Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HR  
 
Skriftliga förklaringar 
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (A8-0277/2018 - Nicola Danti) HR  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) HR  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt