José APOLINÁRIO : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 14-11-1995 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 15-11-1995 / 03-02-1997 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot av presidiet
 • 04-02-1997 / 02-10-1998 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 02-10-1998 : Partido Socialista (Portugal)

Kvestor 

 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Europaparlamentet
 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Europaparlamentets presidium

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska maghrebunionen
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Kvestorer
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Fiskeriutskottet
 • 14-10-1997 / 02-10-1998 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Fiskeriutskottet
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling