John FLACK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Kontakt