Jonathan BULLOCK : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020) EN  
 

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, The Brexit Party oppose the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, who were democratically elected unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies that they have elected on. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

Brexit Party MEPs voted abstained on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and lightly calls for more transparency with the EU structure.

Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring