Francis ZAMMIT DIMECH : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Senaste aktiviteter 

Kontakt