Dennis RADTKE : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Kontakt