Carlos COELHO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
Carlos COELHO  
Carlos COELHO 

På Europaparlamentets NEWSHUB

  • Até dia 10 de Julho estão abertas as candidaturas para a Universidade de Verão, a maior acção de formação política organizada em Portugal. Candidata-te e vem discutir o futuro de Portugal e da Europa! https://t.co/XKKWlwUZxq .

    Utstationerade:  
    på twitter 

Kontakt