Asim ADEMOV : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Senaste aktiviteter 

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 
Skriftliga förklaringar 
Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 
Skriftliga förklaringar 
Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt