Peter LIESE : Meritförteckning 

Originalversion : DE 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 24/02/2015 

Studier (titlar och examina) 

 • 1985-1992 : Högskola och universitet, Medicin: avslutade studier, tredje ämbetsexamen
 • 1993 : Doktor i medicin

Yrkeskarriär 

 • 1992-1994 : Avdelningsläkare vid barnkliniken i Paderborn
 • 1994-2002 : Läkare vid privatläkarmottagning för allmän och invärtes medicin

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 1991-1997 : Distriktsordförande i CDU:s ungdomsförbund i Sauer- och Siegerland
 • 1997-... : Ledamot av delstatsstyrelsen för CDU i Nordrhein-Westfalen
 • 2012-... : Ledamot av förbundsstyrelsen för CDU
Befattningar i lokalstyrelseorgan  
 • 1989-1994 : Kommunfullmäktigeledamot i Bestwig
Befattningar inom EU:s institutioner  
 • 1994-... : Ledamot av Europaparlamentet
 • 2009-2014 : Medsamordnare för PPE i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 2014-... : Samordnare för PPE i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utmärkelser 

 • Großer Stutenkerl (utmärkelse tilldelad av bagarförbundet Westfalen-Lippe) för engagemanget för en europeisk lagstiftning som är anpassad till de små och medelstora företagen (2002). Kardinal Opilio Rossi-medaljen (utmärkelse tilldelad av arbetsgemenskapen för katolska förbund i Österrike) (2003). Energy Efficiency Visionary Award (internationell utmärkelse tilldelad av alliansen för energihushållning – USA och EU samt av European Alliance to Save Energy) (2011). MEP Award (2011).

Kontakt