Werner LANGEN : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 18-02-1997 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot
 • 19-02-1997 / 19-07-1999 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Underutskottet för monetär politik
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Underutskottet för monetära frågor
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen