Anders SELLSTRÖM : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med Afghanistan 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo 

Senaste aktiviteter 

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt