Sergey LAGODINSKY : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för rättsliga frågor 

Ledamot 

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt