Olivier CHASTEL : Hem 

Vice ordförande 

Budgetutskottet 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Senaste aktiviteter 

Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Olivier CHASTEL  
Olivier CHASTEL 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • A demain ! @MR_officiel #fierdetreliberal https://t.co/PT9RpqmDwp 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • RT @EuropeanYouthEU: 72% of young people have voted in local, national or 🇪🇺European elections 🗳️✌️according to @EurobarometerEU. #YouthEngagement https://t.co/8jsrbL8sm5  https://t.co/0HIKqfncj8 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Malheureusement, l’écart des salaires entre les hommes et les femmes au sein de l’UE reste une réalité en 2020... Combattre ces inégalités doit être une priorité cette législature. infos et statistiques ci-dessous 👇🏼 @MR_officiel @RenewEurope https://t.co/bRil6liTQt 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt