Hannah NEUMANN : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 ... : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Ordförande 

  • 26-09-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

Vice ordförande 

  • 10-07-2019 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
  • 02-07-2019 ... : Underutskottet för säkerhet och försvar
  • 26-09-2019 ... : Delegationsordförandekonferensen

Suppleant 

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för utrikesfrågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

Kontakt