Geert BOURGEOIS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

Kontakt