Nathalie LOISEAU : Hem 

Ordförande 

Underutskottet för säkerhet och försvar 

Vice ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Ledamot 

CPCO  
Utskottsordförandekonferensen 
Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Kontakt