Marek BELKA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt