Marie-Pierre VEDRENNE : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för internationell handel 

Ledamot 

Utskottet för framställningar 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 

Senaste aktiviteter 

Kontakt