Catherine CHABAUD : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Fiskeriutskottet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Kontakt