Elżbieta RAFALSKA : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 ... : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Ledamot 

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Kontakt