Elżbieta RAFALSKA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Kontakt