Gilles BOYER : Hem 

Ledamot 

BURO  
Europaparlamentets presidium 
QUE  
Kvestorer 

Ansvarsområden som kvestor: 

  • Säkerhetsfrågor i fråga om parlamentets lokaler beträffande enskilda ledamöter – genomförandeåtgärder (bl.a. presidiets rökförbud)
  • Tekniska aspekter när det gäller registret över lobbyister och passerkort med lång giltighetstid för tillgång till områden som kräver särskild behörighet
  • Ledamöternas språk- och datakurser
  • Ledamöternas användning av parlamentets bibliotek och dokumenthantering
  • Kontakterna med Föreningen för före detta ledamöter av Europaparlamentet, inklusive rättigheter för före detta ledamöter
  • Medlem i den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier som rör ledamöter av Europaparlamentet
  • Medlem i presidiets arbetsgrupp för IKT innovationsstrategi
  • Medlare enligt artikel 23 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets stadga för ackrediterade parlamentsassistenter
Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo 

Suppleant 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Kontakt