June Alison MUMMERY : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fiskeriutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring