Maxette PIRBAKAS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Fiskeriutskottet 

Kontakt