Margarida MARQUES : Hem 

Vice ordförande 

Budgetutskottet 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt