Ben HABIB : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring