Karoline EDTSTADLER : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 02-07-2019 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 02-07-2019 ... : Österreichische Volkspartei (Österrike)

Ordförande 

 • 09-10-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Vice ordförande 

 • 10-07-2019 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Ledamot 

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 09-10-2019 ... : Delegationsordförandekonferensen

Suppleant 

 • 02-07-2019 / 07-07-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 02-07-2019 ... : Utskottet för rättsliga frågor
 • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 08-07-2019 ... : Utskottet för utrikesfrågor

Kontakt