Karoline EDTSTADLER : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Vice ordförande 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Kontakt