Francisco GUERREIRO : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 ... : Pessoas-Animais-Natureza (Portugal)

Vice ordförande 

  • 10-07-2019 ... : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 02-07-2019 ... : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 ... : Fiskeriutskottet
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Japan

Suppleant 

  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Kontakt