Francisco GUERREIRO : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Fiskeriutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Senaste aktiviteter 

Kontakt