Mircea-Gheorghe HAVA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Kontakt