Eugen TOMAC : Hem 

Ledamot 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Kontakt