Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien 

Suppleant 

Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 

Senaste aktiviteter 

Kontakt