Belinda DE LUCY : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring