Lídia PEREIRA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt