Álvaro AMARO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 

Kontakt