Rupert LOWE : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) EN  
 

Brexit Party MEPs voted against this legislative report, which concerns amending the European Union Solidarity Fund to cover the ‘financial burden’ that a no-deal Brexit could represent for Member States. We believe that this is highly political, as it is likening no-deal Brexit to a natural disaster, whilst also taking away funds from genuine natural disaster victims. For these reasons, we cannot support this report.

Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (B9-0151/2019) EN  
 

I abstained on this resolution because it should be a decision made at nation state level and not by the EU for all 28 Member States.

Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EN  
 

The Brexit Party MEPs voted against many of the amendments on this motion for resolution concerning the effects of bankruptcy of Thomas Cook Group. Many of these are calling for more EU action to be taken and funds to be created in the event of similar events happening in the travel and tourism sector. We also voted in favour of any amendments that would reduce any future harmonisation in this area. Whilst we are of course sympathetic to those who have been affected by the collapse of Thomas Cook, more EU legislation is not the answer.

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring