Chiara GEMMA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Utskottet för kultur och utbildning 

Kontakt