Dino GIARRUSSO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Kontakt