Sheila RITCHIE : Hem 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt