Márton GYÖNGYÖSI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt